Close
Søk
Søk
Filters
Filters

Service

Fyll ut serviceskjema - Klikk her

Alle reklamasjonssaker skal på forhånd avklares med Korsbakken Bad AS.
Dette gjøres ved å fylle ut vårt serviceskjema og trykke registrer sak. Serviceskjema kan fylles ut enten av forbruker eller forhandler.

Garantiservice kan om ønskelig utføres av forhandler.
Saksnummeret du får etter at saken er registrert i vårt servicesystem, skal merkes av på faktura slik at service blir godkjent. Saksnummer kommer opp med en gang du trykker registrer sak. Fakturaer med manglende saksnummer sendes i retur.

Korsbakken godtgjør garantijobber ihht

FL-VA/VVS 2020

https://www.vavvs.no/mer-om-vvp/fl-va-vvs-kulde-2020-erstatter-fl-va-vvs-2016/

Korsbakken forbeholder seg muligheten til å utføre service, i samarbeid med våre egne servicepartnere der disse finnes.

Faktura uten godkjent saksnummer vil bli avvist.

OBS!
Innmeldt service, hvor vi finner ut at feil ikke er å anse som reklamasjon, vil bli fakturert.
Dette gjelder f.eks tette siler på dusjbatteri.

Gjøre servicejobben selv?
Utskifting av keramiske innmater kan du enkelt og raskt utføre selv. Kontakt oss på ks@korsbakken.no så sender vi deg en komplett servicepakke med Posten. Du kan se video av hvor enkelt det er å skifte på din kran ved å klikke på servicevideo i support-menyen.

OBS! Gjelder produkter under garanti.

Damixa serviceguide
Damixa har laget en egen elektronisk serviceguide med oversikt over kraner og reservedeler.
Serviceguiden finner du ved å klikke her: https://damixa.dk/pro

Hva dekkes av service?

Vi vil dekke produksjons-og materialfeil for perioden på to (2) år i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Garantien er gyldig i to (2) år fra kjøpsdato eller i tilfelle det ikke finnes dokumentasjon av innkjøp, to (2) år fra produksjonsstempel (år / måned stempel) + to år. Garantien gjelder ikke ved feil som oppstår på grunn av feilmontering, misbruk eller forsømmelse ved bruk og vedlikehold.

Fem (5) års garanti for produktenes hovedkomponenter nevnt nedenfor:

Denne garantien gjelder for følgende hovedkomponenter på kraner som brukes i private husholdninger: Innmat  for ettgrepskraner, magnetventil og sensor for elektroniske kraner, og termostatinnsats for termostatstyrte kraner.

Regnes fra kranens kjøpsdato eller kranens produksjonsstempel, (år / måned stempel). Femårsgarantien, (5) års garanti, gjelder for material-eller produksjonsfeil av de ovenfor nevnte komponenter og kraner som har blitt brukt kun i private husholdninger (Korsbakken forbeholder seg retten til å undersøke saken). Korsbakken tilbyr en ny del i bytte uten kostnad. Garantien dekker ikke eventuelle andre utgifter. Alle utgifter forårsaket av reparasjonsarbeidet, etc. er forbrukerens ansvar.

Denne garantien dekker forøvrig ikke driftsbatterier, strålesamlere eller andre vedlikeholdsrelaterte deler, eller feil forårsaket av smuss, feil montering / installasjon eller misbruk (se bruk- og vedlikeholdsmanualen som følger med produktet)